Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Introductie

De algemene verkoopvoorwaarden die hieronder worden uiteengezet, hebben uitsluitend betrekking op de contractuele relaties tussen elke gebruiker van de website www.citart.com en de handelaar CIT'art Europe B.V., gevestigd aan Annie MG Schmidtweg 140, 1321 NB Almere, Nederland en geregistreerd in de Amstelveen (Nederland) handels en bedrijvenregistratie onder het nummer 59451157 (btw-nummer NL853493844B01).
CIT'art Europe B.V. wordt beheerd door de heer MEIJBOOM.

Deze algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relaties tussen CIT'art Europe B.V. en haar klant, beide partijen aanvaarden ze zonder voorbehoud. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ze zijn van toepassing in het grootstedelijke Frankrijk, inclusief Corsica.

Elke aankoop op de Citart.com site wordt beheerst door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Wanneer u op de knop "Bevestig de bestelling" klikt, verklaart u deze voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

Plaats een bestelling

Om uw bestelling te plaatsen, stellen wij u verschillende manieren ter beschikking:

CIT'art Europe B.V.
753 Route forestière de La Blanque
34330 Le Soulié
Frankrijk

We bevestigen de ontvangst per e-mail.

Product informatie

CIT'art Europe B.V. besteedt bijzondere aandacht aan dit aspect. De foto's, tekst, afbeeldingen, informatie en gereproduceerde functies ter illustratie van de producten worden uitsluitend ter informatie gegeven en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Producten verkocht door CIT'art Europe B.V. mogen alleen worden gemonteerd op voertuigen of systemen die worden aanbevolen door de fabrikant of de fabrikant van de apparatuur, door een bevoegd persoon en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. CIT'art Europe B.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste montage of het gebruik van een ongeschikt product op een voertuig.

Prijzen

De prijzen van onze producten worden standaard uitgedrukt in euro's, inclusief alle belastingen, exclusief eventuele betallingskosten of verzendkosten.
Wat ook het land van herkomst is, elke bestelling is betaalbaar in euro's.
Citart.com behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van registratie van de bestelling.

Borgsysteem

De onderdelen waarvan de referentie eindigt met een "E" (bijvoorbeeld 110-180E) is voorzien van een borg die in de prijs van het product wordt toegevoegd, wanneer deze in uw winkelwagen wordt gezet. Deze wordt terugbetaald naar uw bankrekening na ontvangst van uw gebruikte onderdeel op het onderstaande adres.

De gebruikte onderdelen dient u binnen 30 dagen na uw bestelling terug te zenden om een terugbetaling te verkrijgen van de borg naar het volgende adres :

CIT'art Europe B.V.
753 Route forestière de La Blanque
34330 Le Soulié
Frankrijk

De verzendkosten van het product (en) zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Beschikbaarheid

CIT'art Europe B.V. zal bestellingen uitvoeren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden bij CIT'art Europe B.V. en haar leveranciers.

In geval van bewezen niet-beschikbaarheid van het bestelde product, of in geval van niet-aanvaarding door de klant van de leveringsperiode opgelegd door deze niet-beschikbaarheid, zal CIT'art Europe B.V een vervangend product aanbieden aan zijn klant die de volledige discretie behoudt voor de accepteren of weigeren.
In geval van onbeschikbaarheid van de gehele bestelling of een deel ervan, en weigering van de levertijd of vervangende producten door de klant, zal de terugbetaling plaatsvinden per cheque verzonden naar de naam van de klant die de bestelling geplaatst heeft en naar de factuuradres of door creditering van de creditcard van de klant volgens de gebruikte betaalmethode, niet later dan dertig (30) dagen na de betaling van de door de klant betaalde bedragen.

Levering

Producten die op de website www.citart.com zijn gekocht, worden tijdens de bestelling afgeleverd op het afleveradres dat door de klant is opgegeven.

De verwerkingstijd van een bestelling bestaat uit:

In het geval van leverbare artikelen op verschillende datums, gegeven hun beschikbaarheid, is de levertijd gebaseerd op de langste tijd. CIT'art Europe B.V. heeft echter de mogelijkheid om de leveringen te splitsen.

In overeenstemming met artikel L.114-1 van de consumentenwet, heeft de klant in geval van niet-tijdige levering van meer dan zeven (7) dagen, met betrekking tot de aangekondigde leveringstermijn, de mogelijkheid om zijn bestel per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of via het terugbetalingsformulier op de rekening van de klant binnen zestig (60) werkdagen vanaf de datum die is aangegeven voor de levering van het product.
CIT'art Europe B.V. verbindt zich er vervolgens toe om de klant terug te betalen volgens de voorwaarden bedoeld in artikel L.121-20-1 van de consumentenwet, dat wil zeggen binnen dertig (30) dagen.

CIT'art Europe B.V. verbindt zich ertoe het bestelde product te leveren binnen een maximum van één (1) maand vanaf de datum van bestelling.

CIT'art Europe B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet tijdige levering.

Levertijden zijn in gewone periode.

Ze kunnen 4 tot 10 dagen in promotieperiode bereiken. Merk ook op dat de levering ook 4 tot 10 dagen kan bedragen bij het verzenden van Europees grondgebied.

In geval van niet-ontvangst van een pakket binnen de aangegeven termijnen, wordt een navraag gedaan bij de koerier en kan dit enkele dagen duren (bijv. 21 dagen voor het postkantoor, 15 dagen voor de andere vervoerders). Gedurende deze periode kan er geen terugbetaling of teruggave plaatsvinden.

LET OP : De klant is verplicht om de staat van de verpakking en die van de producten bij aflevering te controleren. De klant moet de afleveringsbon niet ondertekenen zonder specifieke reserveringen te maken (anomalie, beschadigd product ...). De klant moet ook de reserveringen aan de koerier bevestigen binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van het product (en) en een kopie van deze brief sturen naar:

CIT'art Europe B.V.
753 Route forestière de La Blanque
34330 Le Soulié
Frankrijk

Als een pakket bij levering beschadigd is, moet de klant weigeren.

Leveringen die zijn geweigerd of die zijn gedaan op een verkeerd adres, zijn onderhevig aan een nieuwe levering onder voorbehoud van betaling van nieuwe verzendkosten.

Met Colissimo, meer dan 250 € inclusief verzendkosten, zal de restitutie van de bestelling plaatsvinden tegen de handtekening van de ontvanger van het pakket.

Herroepingsrecht en recht van retour bij CIT'art Europe B.V.

Het herroepingsrecht:

Wettelijk is de wachttijd vastgesteld op 14 heldere dagen.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L.121-20 en volgende van de consumentenwet:
"De consument heeft een periode van zeven vrije dagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder dat hij daarvoor redenen hoeft te motiveren of boetes moet betalen, behalve, indien nodig, de kosten van terugzending.
Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, is de professional verplicht om de consument het totale betaalde bedrag terug te betalen. "

De "uitgaande" verzendkosten worden gefactureerd door CIT 'art Europe B.V.. Als de klant de volledige bestelling niet retourneert en daarom ten minste één product bestelt, wordt geen "buiten" -verzending terugbetaald. Als hij echter de volledige bestelling retourneert, worden de verzendkosten "go" terugbetaald.

Om onder het recht van teruggave te vallen, moeten de geretourneerde producten worden verzonden naar CIT'art Europe B.V. in perfecte staat voor marketing en bladering in het geval van Auto-documentatie-items.
Bovendien zal CIT'art Europe B.V., in het geval van een bestelling voor één product of een retour voor de volledige bestelling, de verzendkosten "go" terugbetalen.
Retour verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
Als het recht op teruggave echter betrekking heeft op een vervangend product (op grond van Hoofdstuk VI van de GTC CIT'art Europe B.V.), draagt ​​CIT'art Europe B.V. ook de kosten voor het verzenden van' retourzending 'tegen overlegging van bewijs en lengte. plafond van de prijs colissimo gevolgd.

De terugbetaling in verband met de uitoefening van het recht op teruggave onder de overeengekomen voorwaarden vindt plaats uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het product door CIT'art Europe B.V..
De terugbetaling vindt plaats op basis van de betaalmethode die oorspronkelijk voor de aankoop werd gebruikt.
De klant wordt eraan herinnerd dat in het geval van een betaling per creditcard, de snelheid waarmee de bankrekening wordt bijgeschreven, afhankelijk is van het type kaart van de klant. In het geval van een bankpas wordt de zichtrekening over het algemeen binnen 3 dagen gecrediteerd. In het geval van een kaart met uitgestelde betaling verschijnt het tegoed aan het einde van de maand op de creditcardrekening en niet op de lopende rekening.

Formaliteiten en procedure voor het retourneren van producten

Als onderdeel van het herroepingsrecht / teruggave zonder reden, moet het geretourneerde product CIT'art Europe B.V. bereiken, op het onderstaande adres, vóór het verstrijken van de retourperiode vanaf de datum van levering.
CIT'art Europe B.V. informeert zijn klanten specifiek dat het herroepingsrecht, zoals bepaald door de wet, niet vereist dat het beschadigde, beschadigde of niet langer verkoopbare producten terugneemt. Hetzelfde principe is van toepassing op het recht van terugkeer dat is opgezet door CIT'art Europe B.V..

CIT'art Europe B.V. vraagt ​​haar klanten om de volgende formaliteiten voor de teruggave van de producten te respecteren (geïllustreerd onder het tabblad retourorder):

CIT'art Europe B.V.
753 Route forestière de La Blanque
34330 Le Soulié
Frankrijk

In het kader van de uitoefening van een garantie moet de aangifte plaatsvinden binnen de wettelijke termijnen die worden genoemd in artikel X van de AV.

CIT'art Europe B.V. vraagt ​​haar klanten om de volgende formaliteiten voor de teruggave van de producten te respecteren (geïllustreerd onder het tabblad retour van gegarandeerde onderdelen):

CIT'art Europe B.V.
753 Route forestière de La Blanque
34330 Le Soulié
Frankrijk

Wat de redenen voor de teruggave van de koopwaar ook zijn, dit kan niet via de relais Chrono Relay en Relais Parcel.

Het wordt met name aanbevolen aan de klant om de Colissimo Suivi te gebruiken voor zijn retouren, de bewijslast voor de uitoefening van het herroepingsrecht onder de voorwaarden die op hem zijn gebaseerd.
De klant kan ook een verzekering afsluiten van de vervoerder die overeenkomt met de waarde van de producten (dit in het bijzonder in geval van diefstal of verlies van de goederen door de vervoerder).

Garanties en service na verkoop

Alle producten die op de website www.citart.com worden verkocht, profiteren van:

Om van de garantie van de producten te kunnen genieten, is het absoluut noodzakelijk om de aankoopfactuur van het product te bewaren.

De garanties hebben geen betrekking op:

De verzendkosten van het product (en) zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

Opgelet, de wettelijke garantie is niet of slechts gedeeltelijk van toepassing op de reparatie van schade als gevolg van een externe oorzaak (bijvoorbeeld ongeval, schok, bliksem, schommeling van de huidige ...), of van een fout van de klant die het gevolg is van bijvoorbeeld een gebruik of een installatie die niet voldoet aan de specificaties van de fabrikant van de apparatuur of een gebruik dat schadelijk is voor de goede bewaring van het onderdeel.
In ieder geval kan CIT'art Europe B.V. niet aansprakelijk worden gesteld in geval van weigering van de fabrikant om de garantie toe te passen om de hierboven genoemde redenen.

Inhoud van de site

CIT'art Europe B.V. neemt alle noodzakelijke stappen om de betrouwbaarheid van deze informatie op haar site te verzekeren.
Ondanks dagelijkse monitoring en bijwerking kan CIT'art Europe B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor technische onnauwkeurigheden, typografische fouten of weglatingen die de inhoud van de site kan bevatten of voor resultaten die kunnen worden verkregen door gebruik. van deze informatie. Als een klant dit soort problemen opmerkt, kan hij het naar CIT'art Europe B.V. sturen door te schrijven naar [email protected] .

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »